Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyetin sürekli artışını sağlamak amacıyla oluşturduğumuz politikamız;

  • Müşteri odaklı yönetim anlayışımız doğrultusunda müşterilerimizle etkin iletişim kurarak gereksinimlerini eksiksiz olarak karşılamayı,
  • Tüm personelimizin daha fazla sorumluluk üstlenmesini ve sürekli iyileştirme için etkin katılımını ve eğitimi,
  • Uygun malzeme ve teknikleri seçerek doğal çevremizi korumayı,
  • Karar üretme ve uygulama süreçlerimizi daha verimli hale getirmek için tedarikçilerimizle bütünleşmeyi,
  • Kalite yönetim sisteminin uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini içerir.