Doğal Kaynaklar ve Çevrenin Etkin Kullanımı

İMOT İnşaat Makine San. Tic. Ltd. ŞTİ. ürün oluşturma ve sunma sürecinde ortaya çıkacak kirlilik risklerini en aza indirmeyi, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder.

Çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

Üst yönetim, Çevre Yönetim sistemini işletmek için gerekli kişilere yetki ve sorumluluk vererek tüm personelini çevre hakkında bilgilendirmeyi ve tüm gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt eder.

Bu politika doğrultusunda;

  • Çevre ile ilgili mevzuatları izleyerek, mevcut ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uymak,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirmek,
  • Atıkları kontrol altında tutarak, çevreye olan etkilerini azaltmak,
  • Doğal kaynakları ekonomik kullanmak ve israfı önlemek,
  • Tüm çalışanlarına ve Tedarikçilerin çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda destek olmak,
  • Çevre amaç ve hedeflerini tüm kamuoyuna, Tedarikçilerine ve ilgili kuruluşlara açık tutmak,
  • Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirmek,
  • Çevre performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.