• su-ve-atiksu-aritma-tesisleri-8
 • su-ve-atiksu-aritma-tesisleri-7
 • su-ve-atiksu-aritma-tesisleri-6
 • su-ve-atiksu-aritma-tesisleri-5
 • su-ve-atiksu-aritma-tesisleri-3
 • su-ve-atiksu-aritma-tesisleri-2
 • su-ve-atiksu-aritma-tesisleri-1
 

 • Proje ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Evsel Atıksu Arıtma Sistemleri
 • Paket Evsel Atıksu Arıtma Sistemleri
 • Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri
 • Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemleri
 • Proses Suyu ve İçme Suyu Arıtma Sistemleri
 • Tam Otomatik Dozaj Üniteleri
 • Tüm Su ve Atıksu Arıtma Ekipmanları İmalatı (ızgaralar, pres filtreler, aeratörler, karıştırıcılar, çamur yoğunlaştırma üniteleri, yumuşatıcılar, vb.)
 • Su ve Atık Su Arıtma, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun evsel veya endüstriyel amaçlarla kullanıldıktan sonra ıslah edilmesi işidir. Bu arıtım işlemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir:

  Kimyasal arıtım, atık suyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.

  Biyolojik arıtma, evsel veya endüstriyel atık suların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.

  Fiziksel arıtma, hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atık suyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.

Ana atık su arıtma prosesleri şunlardır; ızgara (ince veya kaba), ön çökeltim havuzu, kimyasal veya biyolojik arıtma üniteleri, son çökeltim havuzu ve dezenfeksiyon ünitesi.

Atık su arıtma proseslerinin veya proses kombinasyonlarının seçimi aşağıdaki kriterlere bağlıdır:

Atık su karakteri: Bu, kirleticinin askıda, koloidal veya çözünmüş, biyolojik parçalanabilen gibi hangi formda olduğunu ve toksisitesini kapsamalıdır.

Çıkış suyu kalitesi: Çıkış suyunun zehirlilik deney sonuçları gibi ileriye yönelik istenebilecek deşarj kısıtlamalarına da planlamada yer verilmelidir.

Herhangi atık su arıtma problemi için mevcut yer ve maliyet: İstenen arıtma verimine çoğu zaman bir veya daha fazla arıtım kombinasyonu ile ulaşılabilir. Ancak bu seçeneklerden yalnızca bir tanesi en ekonomiktir. Bu nedenle proses tasarımına geçemeden önce detaylı bir fizibilite analizi yapılmalıdır.

Paket Atık su Arıtma sistemi Kanalizasyon sistemi bulunmayan veya kanalizasyon sistemi olup ta atık su arıtma tesisi istenen tesislerde atık su arıtma tesisi ihtiyacını ekonomik ve kolay montaj yöntemleri ile çözen atık su arıtma sistemidir. Arıtma tesisi kurarken arıtma prosesi, işletim maliyetleri arıtma tesisinin ekipman ve imalat kalitesi arıtma tesisi için belirleyici parametrelerdir.

İMOT atık su ve içme suyu arıtımı için imalat, proje, taahhüt işlerinin yanı sıra, ön değerlendirme, planlama, genel proje yönetimi, uygulama aşamalarında kontrollük ve işletmeye alma sürecinde danışman, işveren temsilcisi veya çözüm ortağı olarak hizmet verir.


Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Videosu